Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego www.alboinie.pl . Podejmując działania przez witrynę www.alboinie.pl , użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu podjęcia działania.

 §1

 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.alboinie.pl jest firma ZAK Studio Wojciech Zakowicz, ul. Ordona 20a/1, 40-164, Katowice. NIP : 634-264-67-02, REGON : 241032714.

 2. Cena zakupu płyty wynosi 30 złotych polskich brutto (zawierają podatek VAT), nie zawierają kosztów przesyłki.

 3. Cena rezerwacji biletu na koncert premierowy wynosi 20 złotych polskich brutto (zawierają podatek VAT). To pokrywa w pełni koszt biletu (100%).

 §2

 ZAKUPY

 1. www.alboinie.pl – sklep prowadzi sprzedaż płyty "TAK" zespołu Albo i Nie

 2. www.alboinie.pl – sklep prowadzi rezerwację biletów na koncert premierowy zespołu Albo i Nie

 3. Płyty są produktami nowymi, pozbawionymi wad fizycznych i prawnych.

 4. Zamówienia na płyty można składać poprzez stronę http://www.alboinie.pl/kup-plyte-albo-i-nie

 5. Rezerwację biletów można składać poprzez stronę http://alboinie.pl/index.php?option=com_transfer&view=transferticket

 §3

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ INDYWIDUALNYCH

 1. Jedyną formą płatności jest przelew realizowany za pomocą serwisu http://www.przelewy24.pl. Kupujący po wypełnieniu formularza na stronie podanej w punktach 2.4 lub 2.5 , zostaje przekierowany na stronę płatności. Jeżeli płatność przebiegnie prawidłowo, wówczas Kupujący zostaje przekierowany z powrotem na stronę http://www.alboinie.pl, gdzie zostanie poinformowany o przebiegu transakcji.

 2. Wysyłki realizowane są do do dwóch dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym.

 3. Koszt wysyłki zamówionego towaru ponosi Kupujący i wynosi na terenie Polski 5 złotych polskich brutto.

 4. Kupujący udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z Pocztą Polską na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt Kupującego. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem tego pełnomocnictwa.

 5. W ramach podanych cen brutto towarów Sprzedający świadczy również czynności związane z dostawą i wysyłką zamówienia.

 6. Warunki wysyłki zagranicznej należy uzgodnić indywidualnie przed złożeniem zamówienia.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania przyczyny, a w szczególności złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Kupujących, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego Regulaminu.

 8. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Kupującego, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego Sklep www.alboinie.pl zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami przesyłki zamówienia oraz kosztami zwrotu przesyłki do Sprzedającego.

 9. W przypadku błędnej wpłaty (nadpłaty) kosztów przesyłki koszty zwrotu nadpłaty w postaci opłaty bankowej ponosi KUPUJĄCY.

§4

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie praw konsumentów (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Klient ma prawo zrezygnować bez podania przyczyny z towaru zakupionego w sprzedaży wysyłkowej w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem uznania zwrotu jest odesłanie produktu nieużywanego, nieuszkodzonego i w oryginalnym opakowaniu, w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu oraz dołączenie otrzymanego wraz z przesyłką kserokopii paragonu oraz dołączenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z zakupu.

 2. Gwarantujemy zwrot wartości towaru ( płyty ) po cenie zakupu. Koszty wysyłki i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

 3. Przed odesłaniem towaru ( płyty ) prosimy o kontakt ze Sprzedającym.

 4. Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych do Sprzedającego za pobraniem.

 5. Nie rozpatrujemy reklamacji używanych lub otwieranych produktów ( płyt ).

 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela.

 7. Reklamacje dotyczące niezgodności przesłanego towaru ze złożonym zamówieniem rozpatrujemy na podstawie zgłoszenia drogą mailową.

 8. Jeśli nie otrzymasz przesyłki z winy Poczty Polskiej Sprzedający wszczyna procedurę reklamacji, zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej. Zalecamy skontaktowanie się z Urzędem Pocztowym, w którym nadaliśmy przesyłkę, aby upewnić się, że wywiązaliśmy się z umowy i nadaliśmy konkretną przesyłkę.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), uzyskane w trakcie działalności dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Sprzedający nie tworzy bazy danych osobowych z uzyskanych w trakcie operacji handlowych danych.

 2. Spory wynikające z umów kupna-sprzedaży rozstrzygane są według przepisów prawa polskiego przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

 3. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.