Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego www.alboinie.pl . Podejmując działania przez witrynę www.alboinie.pl , użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu podjęcia działania.

 §1

 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.alboinie.pl jest firma ZAK Studio Wojciech Zakowicz, ul. Ordona 20a/1, 40-164, Katowice. NIP : 634-264-67-02, REGON : 241032714.

 2. Cena zakupu płyty wynosi 30 złotych polskich brutto (zawierają podatek VAT), nie zawierają kosztów przesyłki.

 §2

 ZAKUPY

 1. www.alboinie.pl – sklep prowadzi sprzedaż płyty "TAK" zespołu Albo i Nie

 2. Płyty są produktami nowymi, pozbawionymi wad fizycznych i prawnych.

 3. Zamówienia można składać poprzez stronę http://www.alboinie.pl/kup-plyte-albo-i-nie

 §3

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ INDYWIDUALNYCH

 1. Jedyną formą płatności jest przelew realizowany za pomocą serwisu http://www.przelewy24.pl. Kupujący po wypełnieniu formularza na stronie http://www.alboinie.pl/kup-plyte-albo-i-nie , zostaje przekierowany na stronę płatności. Jeżeli płatność przebiegnie prawidłowo, wówczas Kupujący zostaje przekierowany z powrotem na stronę http://www.alboinie.pl, gdzie zostanie poinformowany o prawidłowym przebiegu transakcji.

 2. Wysyłki realizowane są do do dwóch dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym.

 3. Koszt wysyłki zamówionego towaru ponosi Kupujący i wynosi na terenie Polski 5 złotych polskich brutto.

 4. Kupujący udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z Pocztą Polską na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt Kupującego. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem tego pełnomocnictwa.

 5. W ramach podanych cen brutto towarów Sprzedający świadczy również czynności związane z dostawą i wysyłką zamówienia.

 6. Warunki wysyłki zagranicznej należy uzgodnić indywidualnie przed złożeniem zamówienia.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania przyczyny, a w szczególności złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Kupujących, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego Regulaminu.

 8. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Kupującego, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego Sklep www.alboinie.pl zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami przesyłki zamówienia oraz kosztami zwrotu przesyłki do Sprzedającego.

 9. W przypadku błędnej wpłaty (nadpłaty) kosztów przesyłki koszty zwrotu nadpłaty w postaci opłaty bankowej ponosi KUPUJĄCY.

§4

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie praw konsumentów (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Klient ma prawo zrezygnować bez podania przyczyny z towaru zakupionego w sprzedaży wysyłkowej w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem uznania zwrotu jest odesłanie produktu nieużywanego, nieuszkodzonego i w oryginalnym opakowaniu, w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu oraz dołączenie otrzymanego wraz z przesyłką kserokopii paragonu oraz dołączenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z zakupu.

 2. Gwarantujemy zwrot wartości towaru ( płyty ) po cenie zakupu. Koszty wysyłki i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

 3. Przed odesłaniem towaru ( płyty ) prosimy o kontakt ze Sprzedającym.

 4. Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych do Sprzedającego za pobraniem.

 5. Nie rozpatrujemy reklamacji używanych lub otwieranych produktów ( płyt ).

 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela.

 7. Reklamacje dotyczące niezgodności przesłanego towaru ze złożonym zamówieniem rozpatrujemy na podstawie zgłoszenia drogą mailową.

 8. Jeśli nie otrzymasz przesyłki z winy Poczty Polskiej Sprzedający wszczyna procedurę reklamacji, zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej. Zalecamy skontaktowanie się z Urzędem Pocztowym, w którym nadaliśmy przesyłkę, aby upewnić się, że wywiązaliśmy się z umowy i nadaliśmy konkretną przesyłkę.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), uzyskane w trakcie działalności dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Sprzedający nie tworzy bazy danych osobowych z uzyskanych w trakcie operacji handlowych danych.

 2. Spory wynikające z umów kupna-sprzedaży rozstrzygane są według przepisów prawa polskiego przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

 3. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.